Våpenskjold som har vert brukt av mine forfedre:

 

Darre         Slekten Darre fra Bohus len i Sverige.

 

budde         Slekten Budde fra Brønflo i Jemtland i Sverige.

 

Mule         Slekten Mule fra Odense i Danmark.

 

Holch         Slekten Holch fra Danmark.

 

Bugge         Slekten Bugge fra Vestlandet.


Tpordenskjold        Peter Wessel Tordenskjold.