Hytta:

Velkommen:


Fasebook Bastiansætra
Hytta: Vårt paradis er hytta ved Bastiansætra i Meldalen.  Håper å få brukt den  mye til sommeren.

Nordistugu

Kaffekoking              Vannlilje                
                                       Planter og trær i områ
det.
                                                                                                                     

                                                                     

Rype                                                           Fugler og dyr i området.
                                                                                                                                                                                                                                  
No bi det kaffe.                                                                          

 
                               
             www.Artsobservasjoner.no                                                                                                                                           
                                                                                                   Artsobservasjoner:            Fasebook Bastiansætra  Bastiansætras venner

               

Album:
Hobby:
De 10 tommel-
Totter:
Slekt:
Hytta: