Ville fugler og dyr ved hytta i Meldalen.

 

(Set, hørt, spor og rykter.)

 

Nr.

Fugleart

Påbrett

Nr

Dyreart

Påbrett

1

Bjørkfink

x

1

Bjørn (På vandring)

 

2

Blåmeis

x

2

Ekorn

x

3

Bokfink

x

3

Elg

 

4

Dompapp

x

4

Firfirsle

 

5

Dvergfalk

 

5

Frosk

 

6

Dvergspett

 

6

Gaupe (spor)

 

7

Enkeltbekkasin (Mekregauk)

 

7

Grevling

 

8

Fjellvåk

 

8

Hare

 

9

Flaggspett

x

9

Hjort

 

10

Fuglekonge

 

10

Huggorm

 

11

Gjerdesmett

 

11

Jerv   (spor)

 

12

Gjøk

 

12

Lemen

 

13

Grankorsnebb (Furukors,,)

 

13

Mink

 

14

Granmeis

x

14

Mus (div. arter)

 

15

Gransanger

 

15

Mår (spor)

 

16

Grønnfink

x

16

Rev

 

17

Grønnsisik

x

17

Røyskatt (spor)

 

18

Grønnspett

x

18

Rådyr (spor)

 

19

Grønnstilk

 

19

Snømus

 

20

Gråsisik

x

20

Ulv  (spor)

 

21

Gråspett

 

 

 

 

22

Gråtrost

 

 

 

 

23

Gulspurv

 

 

 

 

24

Haukugle

 

 

 

 

25

Hegre

 

 

 

 

26

Hubro

 

 

 

 

27

Jernspurv

 

 

 

 

28

Jerpe

 

 

 

 

29

Kjøttmeis

x

 

 

 

30

Kongeørn

 

 

 

 

31

Konglebit

 

 

 

 

32

Kortnebbgås

 

 

 

 

33

Kråke

x

 

 

 

34

Kvinand

 

 

 

 

35

Lavskrike

x

 

 

 

36

Linerle

 

 

 

 

37

Lom (smålom)

 

 

 

 

38

Løvmeis

x

 

 

 

39

Løvsanger

 

 

 

 

40

Musvåk

 

 

 

 

41

Måke

 

 

 

 

42

Måltrost

 

 

 

 

43

Nøtteskrike

x

 

 

 

44

Orrfugl

 

 

 

 

45

Perleugle

 

 

 

 

46

Ravn

 

 

 

 

47

Ringdue

 

 

 

 

48

Ringtrost

 

 

 

 

49

Rugde

 

 

 

 

50

Rype

 

 

 

 

51

Rødstilk

 

 

 

 

52

Rødstjert

 

 

 

 

53

Rød-strupe

 

 

 

 

54

Rødvingetrost

 

 

 

 

55

Sidensvans

 

 

 

 

56

Skjære

 

 

 

 

57

Spettmeis

x

 

 

 

58

Spove

 

 

 

 

59

Spurvehauk

x

 

 

 

60

Steinskvett

 

 

 

 

61

Stokkand

 

 

 

 

62

Strandsnipe

 

 

 

 

63

Svale (Antagelig sandsvalet?)

 

 

 

 

64

Svarthvit fluesnapper

x

 

 

 

65

Svartmeis

x

 

 

 

66

Svartspett

 

 

 

 

67

Svarttrost

x

 

 

 

68

Tiur

 

 

 

 

69

Toppmeis

x

 

 

 

70

Trane

 

 

 

 

71

Trekryper

x

 

 

 

72

Tretåspett

 

 

 

 

73

Varsler